خیلی از دانش آموزان در نوشتن انشا مشکل دارند و نمی توانند نمره

دلخواهشان را کسب کنند.

 

وقتی موضوعی به آنها داده می شود، نمی دانند چه گونه بنویسند،

 

و وقتی هم که موضوع آزاد است، نمی دانند درباره چه بنویسند!

 

اگر شما هم جزو آن دسته افراد هستید،

 

می توانید پنجشنبه هر هفته از کلاس های رایگان "چگونه در انشا 20

گرفت؟" استفاده کنید.

 

هر جلسه نکاتی درباره خوب نوشتن، استفاده از آرایه، چگونگی شروع

انشا و .... در اختیارتان خواهیم گذاشت.

 

جلسه اول: انتخاب موضوع انشا

 

با ما باشید تا لذت غرق شدن در انبوه کلمات را تجربه کنید

 

شروع کلاس ها از 95/10/16 (فردا)

 

*منتظر انتقادات و پیشنهادات شما در این زمینه هستیم*